Genealogie

Původní hrádecké rody IV. Czudek (č.p. 9)

27. dubna 2009, 06:01 | Další významný rod Czudků sídlil v domě č.p. 9. Do dnešních dob se této usedlosti říká Do Nowoka. Přezdívku Nowok dostávali nově přistěhovalí osadníci. Již od první zmínky o Hrádku v Urbáři Těšínské komory z roku 1577 se v obci vyskytovalo Czudků několik. Ve jmenovaném urbáři se vyskytoval Czudek ještě v Bukovci a Návsí. Podle nízkého čísla popisného nelze usuzovat, ty zavedla až Marie Terezie. Ale podle polohy usedlosti č.p. 9 se dá usuzovat, že Czudkové této linie jsou jedním z nejstarobylejších rodů v Hrádku. Naopak, podle přezdívky „Do Nowoka“ to vypadá, že se tito Czudkové v určité době přistěhovali. Anebo, jak popisuji níže, nejstarší zjištěný pár se jmenoval Pavel Czudek a Anna Czudková. Czudek se tedy přiženil do rodiny Czudků. Je také možné, že přezdívka vznikla v mnohem pozdější době.

 

 

 

Původní hrádecké rody III. Pastuszka (č.p. 28)

11. května 2008, 15:13 | Jakub Pastuszka (narozen v roce 1760) se svou ženou Marii rozenou Stryjovou žili v domku č.p. 28, který se nacházel uprostřed polí v osadě, která dnes nese název Martynki. Jakub byl pravděpodobně sedlák, neboť vlastnil rozsáhlá území za Olzou. Měli celkem 6 synů. Zdálo by se, že tak dali dobrý základ tomu, aby rod nevymřel po meči. Pět synů se oženilo, ale jejich potomci byli pouze ženského pohlaví. Proto je celkem samozřejmé, že dnes po tomto jméně není v Hrádku ani památky.

 

 

 

Původní hrádecké rody - díl II. Žurek (č.p. 52)

12. dubna 2008, 17:49 | V zapadlé horské samotě č.p. 52 v horní části údolí potoka Rohovec, zvané od nepaměti „Na Chodurce“, žil na konci 18. století chalupník Jiří Žurek se svou ženou Annou rozenou Cieslarovou. Jeho rodiče se jmenovali Řehoř a Jasmína . Byl protestantského vyznání, stejně jako většina majitelů zapadlých samot na Grúni a Filipce (v hornaté části Hrádku). Pravděpodobně se do této dřevěnice přiženil někdy kolem roku 1785, tedy v době vlády císaře Josefa II.

 

 

 

Původní hrádecké rody - díl I. Rabin (č.p. 3)

28. března 2008, 14:49 | Již dvanáct let se zabývám genealogii jablunkovska, samozřejmě s největším akcentem na naši obec Hrádek. Za ta léta jsem nashromáždil mnoho informací o tom jak vypadal Hrádek před více než 200 lety. Myslím, že v dnešní době existuje zvýšený zájem veřejnosti své předky a výsledky mého bádání by mohly zajímat více lidí. Proto jsem se rozhodl některé zajímavosti publikovat na našem webu pravidelně, pokud o tuto problematiku bude zájem.