Původní hrádecké rody - díl II. Žurek (č.p. 52)

12. dubna 2008, 17:49
V zapadlé horské samotě č.p. 52 v horní části údolí potoka Rohovec, zvané od nepaměti „Na Chodurce“, žil na konci 18. století chalupník Jiří Žurek se svou ženou Annou rozenou Cieslarovou. Jeho rodiče se jmenovali Řehoř a Jasmína . Byl protestantského vyznání, stejně jako většina majitelů zapadlých samot na Grúni a Filipce (v hornaté části Hrádku). Pravděpodobně se do této dřevěnice přiženil někdy kolem roku 1785, tedy v době vlády císaře Josefa II.

 

Z dostupných archivních dokumentů prozatím vyplývá, že Jiří Žurek měl pět dcer - Marií, Zuzannu, Annu, Evu (zemřela v dětském věku) a další Evu. Tímto tento rod vyhynul již v této generaci po meči. O první a poslední dceři nemám další informace.  Zuzanna se provdala za Jakuba Heczka, se kterým měla opět dvě dcery. Anna (narozena 28.4.1788, viz ilustrační obrázek) se provdala za Jana Kadlubce se kterým měla osm dětí. Jejich syn,  Jakub Kadlubiec, narozen v roce 1815, byl tím, který zůstal na rodném gruntě.  Ještě několik generací Kadlubců žilo v tomto domě, někteří z nich se přiženili do okolních chalup (č.p. 48 a 47).

Poslední potomek, který v domě trvale žil byla Eva Stryjová, která loni zemřela. Chaloupka je natolik odříznuta od světa, že jenom málo obyvatel Hrádku bude vědět, kde se přesně nachází.

A nakonec výpis hrádeckých č.p., kde žijí současní potomci tohoto zapomenutého rodu: 146, 152, 164, 180, 236, 283, 424, 498.