Partnerské obce

První obce a města České republiky usilovaly o aktivity v rámci přeshraniční spolupráce na počátku 90. let. Dnes jsou euroregiony (pro obec Hrádek euroregion Těšínské Slezsko), koordinující tyto aktivity, podél celé hranice státu. Díky podpoře Evropské unie spolu města a obce po obou stranách hranic úzce spolupracují, poznávají se, řeší společné problémy a využívají možných příležitostí k růstu a zlepšování podmínek života svých obyvatel. Obec Hrádek patří mezi ně. Své partnery nalezla v Polsku a na Slovensku.

 

Radoľathumb_radola-nahled1.gif

Počet obyvatel: 1 450

Rozloha: 672 ha

Vzdálenost z Hrádku:  42,4 km

Starosta: Anton Tkáčik

Smlouva o spolupráci: od roku 2011

 

Radoľa, obec s dřevorubeckou tradicí, je nejstarší obcí okresu Kysucké Nové Město na Slovensku. Ze všech partnerských obcí je Hrádku nejvzdálenější. Dominantou obce je významná historická památka, renesanční zámeček z 16. století. Předmětem zájmu archeologů je též kamenný kostel ze 13. století.

 

 city_poloha.jpg

Více o této partnerské obci se dozvíte na http://www.radola.sk.

Skoczówznak-skoczow-nahled2.png

Počet obyvatel: 14 868

Rozloha: 9,85 km²

Vzdálenost z Hrádku:  40,2 km

Starosta: Mirosław Sitko

Smlouva o spolupráci: od roku 2012

 

Průmyslové město Skoczów leží na jihu Polska, ve Slezském vojvodství v okrese Těšín, na řece Visle. Úřad Skoczówa spravuje kromě samostatného města dalších 10 venkovských obcí. Stejně jako Hrádkem, tudy v minulosti vedla trhová cesta. Dnes vede centrem obce významný dopravní tah. Zajímavostí je, že se zde ve druhé polovině 16. století narodil Jan Sarkander, mučedník třicetileté války a katolický světec. Část svého života zde prožil známý spisovatel Gustaw Morcinek.

 

Díky spolupráci s touto partnerskou obcí jsme doposud realizovali celkem tři projekty. Hlavním cílem prvního projektu s názvem "Sport pro activ" bylo podpořit zdravý životní styl prostřednictvím chůze s holemi. Obec Hrádek na svém území vytýčila dvě trasy: Kolem nejstarší lípy na Jablunkovsku a Ke zvoničce sv. Izidora. V rámci druhého navazujícího projektu "Čas pro sport" jsme společně plánovali různé sportovní aktivity. Ve Skoczově proběhl turnaj v bowlingu, maraton zumby, přespolní běh, závody v plavání, orientační běh a závod horských kol. Oproti tomu v Hrádku se konal již dvacátý ročník známého crossového závodu - Běhu Hrádkem a premiéra tzv. Spartakiády spolků, což byly závody v netradičních disciplínách.V rámci třetího projektu "Stezkou tradičního řemesla" byla vydána publikace Historie řemeslné výroby v Hrádku, která je k dispozici na a v Turistickém informačním centru.

 

Více informací o této partnerské obci naleznete na www.um.skoczow.pl.

 

Čierneznak-obce-cierne.png

Počet obyvatel: 4 377 

Rozloha: 20,84 km²

Vzdálenost z Hrádku:  20,6 km

Starosta: Pavol Gomola

Smlouva o spolupráci: od roku 2016

 

Nejmladší partnerská obec, co do doby trvání spolupráce, se rozkládá na severozápadě Slovenska, v Žilinském kraji, kde se spojují hranice Polské, České a Slovenské republiky, na tzv. Trojmezí. Obec spadá do Kysuckého kraje, který obklopují Kysucké Beskydy. Protéká řeka Čierňanka. Nejstarší zmínka pochází z roku 1645. Odkud obec dostala své pojmenování není jednoznačně známo. Některé zdroje uvádí, že název může být odvozený z tmavých, černých lesů, od černé rašelinité půdy, ze starodávného slova "crn", (což ve slovenštině označuje nezarostlé místo pod houštinou před vrcholem hory), a nebo od černých kamenů nacházejících se v řece Čierňance.

 

Specifický je její protáhlý půdorys - z praktických důvodů si obyvatelé Čierneho vybudovali dva kostely i dva náměstí. Na území obce se nacházejí pozůstatky historického opevnění ze 16. - 17. století, Šance - Valy, které rovněž zasahují na území zmiňovaných tří států. Dominantou centra je farní kostel zasvěcený sv. Ignáci z Loyoly (vysvěcený byl v roce 1888), jehož interiér maloval akademický malíř Jozef Hanula. Na vyšším konci obce se nachází filiální kostel zasvěcený sv. Petrovi a Pavlovi (vysvěcený byl v roce 2008) a kaplička na Zágruní zasvěcená sv. Jozefovi dělníkovi. V centru obce jsou 2 památníky (památník padlým v 1. světové válce a památník obětem 2. světové války).

 

V současnosti obcí prochází nová moderní stavba, dálnice D3, spojující všechny tři státy (SR, ČR a PR). Charakterizuje ji 5 mostů, přičemž nejvyšší ma cca 80 m a je zároveň nejvyšším mostem střední Evropy.

 cierne-z-ptaci-perspektivy.jpg

 

Více informací o této partnerské obci naleznete na www.obeccierne.sk.

 

 

Díky partnerské spolupráci získalo centrum obce nový kabát

15. prosince 2020, 20:09 | Díky realizaci projektu Skoczów-Hradek.Revitalizace centra obce - Zvýšení turistické atraktivity území II, byla vyměněna popraskaná plocha před budovou Úřadu, kterou nový design v podobě zámkové dlažby příjemně osvěžil. Do přiléhajícího parčíku byly umístěny lavičky s odpadkovými koši, venkovní šachy a zabudovaná pumpa pro cyklisty. Celkové výdaje činily 30 841,57 EUR a byly spolufinancovány z programu Přeshraniční spolupráce. Partnerské město Skoczów zatraktivnilo svou turistickou nabídku opravou dvou průčelí historického náměstí ve staroměstském urbanistickém stylu zapsaném do registru pamětihodností. Ačkoli byly na obou stranách hranice plánovány doprovodné aktivity na zrevitalizovaných prostranstvích, obtížná situace doprovázející šíření COVID 19, jejich realizaci zhatila. S chutí však vyhlížíme lepší zítřky, které budou přát dalším společným aktivitám i setkáváním.

 

 

 

Přátelské fotbalové klání ve Skoczowie skončilo 1:1

12. října 2017, 13:07 | Ve středu 11. 10 2017 porovnávalo své fotbalové schopnosti družstvo Old boys Skoczów s mužstvem Staré gardy Sokol Hrádek. Vítězem přátelského zápasu, organizovaného v rámci společného projektu obcí Hrádek a města Skoczów, se stalo hrádecké družstvo.

Opačně to ovšem dopadlo opodál v prostorách skoczowské haly Městského stadionu, kde soutěžila družstva dorostu partnerských obcí. Na pomyslný stupínek vítězů tam vystoupili Skoczowští.

 

 

 

Nordic walking pochod Hrádkem, aneb s hůlkami k utužování partnerství

1. října 2017, 23:00 | Zveme Vás na další společnou aktivitu v rámci přeshraniční spolupráce - pochod Nordic Walking s hosty z polského Skoczowa. Naplánovaná je nenáročná trasa, na které si projdeme ta nejzajímavější místa v Obci, mezi které paří např. obecní park, přírodní lokalita Belko, šestisetletá lípa nebo Alej života. Výchozí i cílovou stanicí bude areál TJ SOKOL, kde akci zakončíme přátelským posezením pod vybudovaným přístřeškem, domácky nazývaným "wiata".

 

 

 

Nordic walking pochod ve Skoczowie

20. září 2017, 12:46 | Naše partnerská obec Skoczów zve obyvatele Hrádku na příjemné odpoledne v hůlkami, tzv. nordic walking. Tato aktivita je organizována v rámci projektu "Sportovní setkávání v pohraničí". Pro zájemce bude v neděli 1. 10. ve 13:00 přistaven u Obecního úřadu v Hrádku zájezdový autobus. Výchozím bodem pochodu bude skoczowský Městský stadion, odkud se bude pokračovat k místní kapličce.

 

 

 

Ukončení projektu revitalizace místních center

23. června 2017, 10:33 | Polsko-české pohraničí má mnoho kulturních památek a cenných přírodních atraktivit. Jedná se o obrovský potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.
Partnerské obce Hrádek a Skoczów koncem června ukončily realizaci prvního společného projektu v tomto roce. Jedná se o projekt Revitalizace centra obce - Zvýšení turistické atraktivity území, jehož cílem bylo zvýšení počtu návštěvníků na česko-polském pohraničí prostřednictvím posílení turistické atraktivity obou obcí díky investicím do kulturního a přírodního potenciálu.

 

 

 

Konečně hrádečané smrkový špalek přeřízli

25. července 2016, 12:27 | Perfektní spartakiáda ve Skoczově. Být poslední nám opět nebylo souzeno. Krásné patnácté místo je asi v současnosti maximum možného. Měli bychom začít trénovat. Těšíme se na odvetu v Hrádku. Bude se konat 24. září na hřišti TJ Sokol.