Partnerské obce

První obce a města České republiky usilovaly o aktivity v rámci přeshraniční spolupráce na počátku 90. let. Dnes jsou euroregiony (pro obec Hrádek euroregion Těšínské Slezsko), koordinující tyto aktivity, podél celé hranice státu. Díky podpoře Evropské unie spolu města a obce po obou stranách hranic úzce spolupracují, poznávají se, řeší společné problémy a využívají možných příležitostí k růstu a zlepšování podmínek života svých obyvatel. Obec Hrádek patří mezi ně. Své partnery nalezla v Polsku a na Slovensku.

 

Radoľathumb_radola-nahled1.gif

Počet obyvatel: 1 450

Rozloha: 672 ha

Vzdálenost z Hrádku:  42,4 km

Starosta: Anton Tkáčik

Smlouva o spolupráci: od roku 2011

 

Radoľa, obec s dřevorubeckou tradicí, je nejstarší obcí okresu Kysucké Nové Město na Slovensku. Ze všech partnerských obcí je Hrádku nejvzdálenější. Dominantou obce je významná historická památka, renesanční zámeček z 16. století. Předmětem zájmu archeologů je též kamenný kostel ze 13. století.

 

 city_poloha.jpg

Více o této partnerské obci se dozvíte na http://www.radola.sk.

Skoczówznak-skoczow-nahled2.png

Počet obyvatel: 14 868

Rozloha: 9,85 km²

Vzdálenost z Hrádku:  40,2 km

Starosta: Mirosław Sitko

Smlouva o spolupráci: od roku 2012

 

Průmyslové město Skoczów leží na jihu Polska, ve Slezském vojvodství v okrese Těšín, na řece Visle. Úřad Skoczówa spravuje kromě samostatného města dalších 10 venkovských obcí. Stejně jako Hrádkem, tudy v minulosti vedla trhová cesta. Dnes vede centrem obce významný dopravní tah. Zajímavostí je, že se zde ve druhé polovině 16. století narodil Jan Sarkander, mučedník třicetileté války a katolický světec. Část svého života zde prožil známý spisovatel Gustaw Morcinek.

 

Díky spolupráci s touto partnerskou obcí jsme doposud realizovali celkem tři projekty. Hlavním cílem prvního projektu s názvem "Sport pro activ" bylo podpořit zdravý životní styl prostřednictvím chůze s holemi. Obec Hrádek na svém území vytýčila dvě trasy: Kolem nejstarší lípy na Jablunkovsku a Ke zvoničce sv. Izidora. V rámci druhého navazujícího projektu "Čas pro sport" jsme společně plánovali různé sportovní aktivity. Ve Skoczově proběhl turnaj v bowlingu, maraton zumby, přespolní běh, závody v plavání, orientační běh a závod horských kol. Oproti tomu v Hrádku se konal již dvacátý ročník známého crossového závodu - Běhu Hrádkem a premiéra tzv. Spartakiády spolků, což byly závody v netradičních disciplínách.V rámci třetího projektu "Stezkou tradičního řemesla" byla vydána publikace Historie řemeslné výroby v Hrádku, která je k dispozici na a v Turistickém informačním centru.

 

Více informací o této partnerské obci naleznete na www.um.skoczow.pl.

 

Čierneznak-obce-cierne.png

Počet obyvatel: 4 377 

Rozloha: 20,84 km²

Vzdálenost z Hrádku:  20,6 km

Starosta: Pavol Gomola

Smlouva o spolupráci: od roku 2016

 

Nejmladší partnerská obec, co do doby trvání spolupráce, se rozkládá na severozápadě Slovenska, v Žilinském kraji, kde se spojují hranice Polské, České a Slovenské republiky, na tzv. Trojmezí. Obec spadá do Kysuckého kraje, který obklopují Kysucké Beskydy. Protéká řeka Čierňanka. Nejstarší zmínka pochází z roku 1645. Odkud obec dostala své pojmenování není jednoznačně známo. Některé zdroje uvádí, že název může být odvozený z tmavých, černých lesů, od černé rašelinité půdy, ze starodávného slova "crn", (což ve slovenštině označuje nezarostlé místo pod houštinou před vrcholem hory), a nebo od černých kamenů nacházejících se v řece Čierňance.

 

Specifický je její protáhlý půdorys - z praktických důvodů si obyvatelé Čierneho vybudovali dva kostely i dva náměstí. Na území obce se nacházejí pozůstatky historického opevnění ze 16. - 17. století, Šance - Valy, které rovněž zasahují na území zmiňovaných tří států. Dominantou centra je farní kostel zasvěcený sv. Ignáci z Loyoly (vysvěcený byl v roce 1888), jehož interiér maloval akademický malíř Jozef Hanula. Na vyšším konci obce se nachází filiální kostel zasvěcený sv. Petrovi a Pavlovi (vysvěcený byl v roce 2008) a kaplička na Zágruní zasvěcená sv. Jozefovi dělníkovi. V centru obce jsou 2 památníky (památník padlým v 1. světové válce a památník obětem 2. světové války).

 

V současnosti obcí prochází nová moderní stavba, dálnice D3, spojující všechny tři státy (SR, ČR a PR). Charakterizuje ji 5 mostů, přičemž nejvyšší ma cca 80 m a je zároveň nejvyšším mostem střední Evropy.

 cierne-z-ptaci-perspektivy.jpg

 

Více informací o této partnerské obci naleznete na www.obeccierne.sk.

 

 

Přátelské fotbalové klání ve Skoczowie skončilo 1:1

12. října 2017, 13:07 | Ve středu 11. 10 2017 porovnávalo své fotbalové schopnosti družstvo Old boys Skoczów s mužstvem Staré gardy Sokol Hrádek. Vítězem přátelského zápasu, organizovaného v rámci společného projektu obcí Hrádek a města Skoczów, se stalo hrádecké družstvo.

Opačně to ovšem dopadlo opodál v prostorách skoczowské haly Městského stadionu, kde soutěžila družstva dorostu partnerských obcí. Na pomyslný stupínek vítězů tam vystoupili Skoczowští.

 

 

 

Nordic walking pochod Hrádkem, aneb s hůlkami k utužování partnerství

1. října 2017, 23:00 | Zveme Vás na další společnou aktivitu v rámci přeshraniční spolupráce - pochod Nordic Walking s hosty z polského Skoczowa. Naplánovaná je nenáročná trasa, na které si projdeme ta nejzajímavější místa v Obci, mezi které paří např. obecní park, přírodní lokalita Belko, šestisetletá lípa nebo Alej života. Výchozí i cílovou stanicí bude areál TJ SOKOL, kde akci zakončíme přátelským posezením pod vybudovaným přístřeškem, domácky nazývaným "wiata".

 

 

 

Nordic walking pochod ve Skoczowie

20. září 2017, 12:46 | Naše partnerská obec Skoczów zve obyvatele Hrádku na příjemné odpoledne v hůlkami, tzv. nordic walking. Tato aktivita je organizována v rámci projektu "Sportovní setkávání v pohraničí". Pro zájemce bude v neděli 1. 10. ve 13:00 přistaven u Obecního úřadu v Hrádku zájezdový autobus. Výchozím bodem pochodu bude skoczowský Městský stadion, odkud se bude pokračovat k místní kapličce.

 

 

 

Ukončení projektu revitalizace místních center

23. června 2017, 10:33 | Polsko-české pohraničí má mnoho kulturních památek a cenných přírodních atraktivit. Jedná se o obrovský potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.
Partnerské obce Hrádek a Skoczów koncem června ukončily realizaci prvního společného projektu v tomto roce. Jedná se o projekt Revitalizace centra obce - Zvýšení turistické atraktivity území, jehož cílem bylo zvýšení počtu návštěvníků na česko-polském pohraničí prostřednictvím posílení turistické atraktivity obou obcí díky investicím do kulturního a přírodního potenciálu.

 

 

 

Konečně hrádečané smrkový špalek přeřízli

25. července 2016, 12:27 | Perfektní spartakiáda ve Skoczově. Být poslední nám opět nebylo souzeno. Krásné patnácté místo je asi v současnosti maximum možného. Měli bychom začít trénovat. Těšíme se na odvetu v Hrádku. Bude se konat 24. září na hřišti TJ Sokol.