Původní hrádecké rody IV. Czudek (č.p. 9)

27. dubna 2009, 06:01
Další významný rod Czudků sídlil v domě č.p. 9. Do dnešních dob se této usedlosti říká Do Nowoka. Přezdívku Nowok dostávali nově přistěhovalí osadníci. Již od první zmínky o Hrádku v Urbáři Těšínské komory z roku 1577 se v obci vyskytovalo Czudků několik. Ve jmenovaném urbáři se vyskytoval Czudek ještě v Bukovci a Návsí. Podle nízkého čísla popisného nelze usuzovat, ty zavedla Marie Terezie. Ale podle polohy usedlosti č.p. 9 se usuzovat, že Czudkové této linie jsou jedním z nejstarobylejších rodů v Hrádku. Naopak, podle přezdívky „Do Nowoka“ to vypadá, že se tito Czudkové v určité době přistěhovali. Anebo, jak popisuji níže, nejstarší zjištěný pár se jmenoval Pavel Czudek a Anna Czudková. Czudek se tedy přiženil do rodiny Czudků. Je také možné, že přezdívka vznikla v mnohem pozdější době.

Jiní  Czudkové žili v domcích č.p. 2 a 53 (53 je dnes budova rekr. střediska na Gruni). Rovněž v dnešní době je jméno Czudek nejfrekventovanější právě v Hrádku (po Turoňovi).  

Z prostudovaných archivních materiálů, které sahají do roku 1785, jsem zjistil, že kromě jména Czudek se na č.p. 9 vyskytovala i jiná jména, např. Niedoba nebo Skura. Tato příjmení  se v domě objevovala zcela sporadicky, patrně se jednalo pouze o nájemníky.

Kolem roku1800 zde žili Pavel Czudek s manželkou Annou Ciencialovou a Jan Czudek s manželkou Annou Pezdovou. Mohli to být bratři rodičů Pavla Czudka a Anny Czudkové. Zaměříme se jenom na Jana Czudka a jeho potomky. Měli spolu minimálně 5 dětí:

Anna nar. 1815, Jan nar. 1818, Marie nar. 1820, Jiří nar. 1824, Jakub nar. 1834.

Jiří se oženil s Evou Samcovou a měli Adama narozeného 26.12.1844. Adam si vzal Evu Sikorovou a měli 8 dětí. Nejstarší z nich, Pavel, se oženil s Marii Ruckou a měli opět 8 dětí. (Jan Rusz v článku, který je přiložen, píše, že dětí bylo 7. Prvorozená Marie pravděpodobně zemřela jako dítě a později se narodila další Marie). Osudy těchto sedmi dětí popisuje Jan Rusz v Slezském kalendáři, pokračování viz. tento přiložený článek.

Dnes žijí potomkové zmiňovaného rodu ve 38 domech v Hrádku: 9, 50, 120, 155, 156, 157, 192, 193, 194, 201, 216, 259, 261, 268, 269, 270, 273, 290, 309, 328, 375, 376, 380, 381, 382, 389, 390, 392, 398, 411, 414, 417, 436, 449, 461, 470, 488, 490.

 

Přílohy:

  • Původní hrádecké rody IV. Czudek (č.p. 9)
    Původní hrádecké rody IV. Czudek (č.p. 9)