Rezervační systém

Pronájem obecních prostor je v kompetenci Centra volného času. 

Objednatelem pronájmu všech obecních areálů může být pouze občan s trvalým pobytem v Hrádku.

 

Kontakt: 

Tel.: +420 601 383 111

E-mail:

 

 

Centrum volného času

Oáza klidu

Přístřešek u TJ – „wiata“

Areál Girov

Lom Žarnovka

Zamčiska

Multifunkční hřiště