Jubilanti

Jubilanti v roce 2020

28. listopadu 2019, 15:10 | Zveřejňujeme elektronický přehled hrádeckých jubilantů, kteří budou slavit životní jubileum v příštím roce. Ve fyzické podobě včetně blahopřání vyjde v příštích Hrádeckých novinách.

 

 

 

Jubilanti 2018

2. ledna 2018, 20:07 | Milí hrádečtí jubilanti, přejeme vám na prahu roku 2018, kdy oslavíte 70, 75, 80, 85, 90 a více let vašeho života, mnoho zdraví, síly a houževnatosti, ale také spokojenosti a radosti z vnoučat či pravnoučat.

 

 

 

Jubilanti 2017

7. prosince 2016, 17:28 | Přejeme všem jubilantů, kteří se v roce 2017 dožijí významného životního jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a více let, aby se těšili přiměřenému zdraví. Aby měli radost z vnuků a pravnuků a aby jim život v Hrádku přinášel uspokojení.

 

 

 

Jubilanti v roce 2013

4. ledna 2013, 09:34 | Přejeme všem občanům Hrádku, kteří v přístím roce budou oslavovat významná životní jubilea, mnoho zdraví, spokojenosti a optimismu.

 

 

 

Jubilanti 2012

5. ledna 2012, 09:57 | Gratulujeme všem našim spoluobčanům, kteří se v letošním roce dožijí významného životního jubilea. Přejeme jim, aby byli spokojeni, necítili se osamoceni a těšili se dobrému zdraví.

 

 

 

Jubilanti v roce 2011

21. ledna 2011, 11:53 | Občanům, kteří se v letošním roce dožívají významného životního jubilea přejeme mnoho zdraví, štěstí a životního optimismu

 

 

 

Jubilanti v roce 2010

4. prosince 2009, 00:47 | Srdečně blahopřejeme všem občanům, kteří v roce 2010 oslaví 60, 65, 70, 75, 80 a více let. Přejeme jim hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Sociální komise zřízena při radě obce Hrádek, jejichž členkami jsou paní Julie Mitrengová, Lenka Palarczyková, Jana Pilchová a Štěpánka Drongová, navštěvují jubilanty od 75 let. Občanům, kteří oslavují narozeniny 90-té a vyšší, příjde poblahopřát rovněž starosta nebo místostarosta. Letos se v Hrádku dožívá 90-ti a více let celkem 9 občanů, což je o 4 méně než loni.

Seznam jubilantů je přiložen (tabulka Excel)

 

 

 

Jubilanti v roce 2009

6. ledna 2009, 03:23 | Srdečně blahopřejeme všem občanům, kteří v roce 2009 oslaví 60, 65, 70, 75, 80 a více let. Přejeme jim hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Sociální komise zřízena při radě obce Hrádek, jejichž členkami jsou paní Julie Mitrengová, Lenka Palarczyková, Jana Pilchová a Štěpánka Drongová, navštěvují jubilanty od 75 let. Občanům, kteří oslavují narozeniny 90-té a vyšší, příjde poblahopřát rovněž starosta nebo místostarosta. Letos se v Hrádku dožívá 90-ti a více let celkem 13 občanů, což je historický rekord.

Seznam jubilantů je přiložen (tabulka Excel)

 

 

 

Jubilant Emil Stebel

29. března 2008, 13:53 | V tomto týdnu oslavil 80- leté jubileum hrádecký rodák, pan Emil Stebel (osada u Rykaly). Zástupci obce Hrádek, přišli jubilantovi popřát pevné zdraví a hodně optimismu do dalších let.

 

 

 

Naši jubilanti v roce 2008

10. prosince 2007, 04:31 | Dáváme k dispozici tabulku jubilantů v obci Hrádek, kteří oslaví 6O a více let života. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, spokojenosti, a ať jim je rok 2008 rokem splněných přání!

 

 

 

Strana výpisu

1