Původní hrádecké rody III. Pastuszka (č.p. 28)

11. května 2008, 15:13
Jakub Pastuszka (narozen v roce 1760) se svou ženou Marii rozenou Stryjovou žili v domku č.p. 28, který se nacházel uprostřed polí v osadě, která dnes nese název Martynki. Jakub byl pravděpodobně sedlák, neboť vlastnil rozsáhlá území za Olzou. Měli celkem 6 synů. Zdálo by se, že tak dali dobrý základ tomu, aby rod nevymřel po meči. Pět synů se oženilo, ale jejich potomci byli pouze ženského pohlaví. Proto je celkem samozřejmé, že dnes po tomto jméně není v Hrádku ani památky.

Známý rod Nikodemů, který v tomto domě bydlí do současnosti, se zde přiženil v roce 1838. Jiří Nikodem, zvaný Kubul měl otce Adama Nikodema a dědečka Jana Nikodema. Jan Nikodem si vzal Marií Pastuszkovou, dceru Jiřího Pastuszky (nar. 1792). Jiří Pastuszka byl synem Jakuba Pastuszky, o kterém pojednává tento článek.

 

 

Jakub Pastuszka * 1760        a      Marie Stryjová             

 

Synové:

Jan Pastuszka   (nar. 1789)      +   Anna Walachová  měli 2 dcery , Annu a Marii

Jiří Pastuszka    (nar. 1792)      +  Zuzanna Juroszková měli opět 2 dcery, Mariii a Annu

Pavel Pastuszka   (nar. 1796)   + Anna Samcová měli dceru Marii

Jakub Pastuszka  (nar. 1799)

Adam Pastuszka   (nar. 1801)  + Zuzanna Stonawská měli dceru Zuzannu

Andrzej Pastuszka (nar. 1805) + Marie Hojdyszová neměli děti

Potomci Jakuba Pastuszky dnes v Hrádku žijí v celkem 37 chalupách: 10, 28, 35, 40, 65, 73, 93, 98, 100, 115, 188, 199, 238, 242, 245, 252, 256, 272, 273, 278, 292, 301, 308, 324, 328, 331, 338, 367, 388, 398, 403, 405, 417, 430, 431, 433, 477,

 

Pro dokreslení pojednání o domku č.p. 28 přikládám článek Jana Rusze  - Bracia Nikodemowie, který byl zveřejněn v Kalendarzu Śląskim.

 

 

 

Přílohy: