Současnost

Pád totalitního režimu po tzv. sametové revoluci v listopadu 1989 znamenal pro další vývoj Hrádku významný obrat k lepšímu. Jako hlavní pozitivum se dá označit zastavení procesu postupného splynutí obce s Jablunkovem. Nově vzniklé hnutí, Občanské forum, ze všeho nejdřív řešilo otázku osamostatnění obce. Již za tři měsíce se občané v referendu takřka jednohlasně vyslovili pro nezávislost. 1.7.1990. byl celý proces dokončen a Hrádek se stal opět samostatnou obcí. Ještě na konci tohoto roku se konaly svobodné komunální volby, ze kterých vzešlo 15-ti členné zastupitelstvo, které zvolilo ing. Jana Kawuloka starostou.

 

Během prvního čtyřletého volebního období se Hrádek změnil k nepoznání. Nastal překotný rozvoj drobného podnikání. Nových služeb a obchodů přibývalo jak hub po dešti. Mezinárodní silnice prochází mohutnou rekonstrukcí a také spousta místních komunikací dostala nový povrch. Změnil se vzhled budovy obecního úřadu, proběhla řada menších stavebních akcí. Všemu dění napomáhala probíhající konjunktura a všeobecně dobrá nálada obyvatel, pramenící z nově nabyté svobody, kterou neohrozilo ani rozdělení republiky.

 

Rozvoj obce pokračoval ve stejném tempu i po volbách v roce 1994. Podařilo se provést plynofikaci a telefonizaci, připravoval se územní plán. Místo tuhých paliv začaly domácnosti topit plynem a tím se radikálně zlepšilo životní prostředí. Polská škola v roce 1995 oslavila 100-leté výročí svého vzniku. Při této příležitosti přijal pozvání ministr školství Ivan Pilip. Obec vydává Hrádecké noviny, parlamentem byl schválen obecní znak a vlajka.

 

Koncem devadesátých let se ekonomická situace státu povážlivě zhoršila a to se přirozeně projevilo v nárůstu nezaměstnanosti a tím i nespokojenosti obyvatelstva.

 

Na jaře v roce 1998 se v Hrádku rozpoutala nová revoluce. Občané se dozvěděli o plánovaném vedení silnice dálničního typu středem obce, což mělo za následek mohutnou vlnu odporu. Spontánně vznikl petiční výbor, který s podporou většiny obyvatel vyvinul silný tlak na odstoupení starosty Kawuloka. Ten nedokázal svou odpovědnost obhájit a posléze rezignoval z funkce. Největší nebezpečí, které by Hrádek totálně zdevastovalo se zdálo být zažehnáno.

 

Koncem roku 1998 proběhly komunální volby, které přinesly personální vystřídání velké části zastupitelstva a znamenaly radikální změnu ve stylu vedení obce. Starostou se stal Pavel Tomčala. Před novou samosprávou stojí dva zděděné a velmi obtížné úkoly: Redukce velké zadluženosti obce a schválení optimální varianty obchvatu Hrádku. Jak úspěšně se s těmito klíčovými problémy zastupitelé vypořádají, ukáže budoucnost.

 

Pevně věřím, že Hrádek míří k lepším zítřkům, že odolá všem nepříznivým vlivům a stane se příkladnou obcí třetího tisíciletí.

 

1990

 • Vzniklo v Hrádku občanské forum. Mluvčí OF byli ing. Stanislav Raszka, Jindřich Drong a Eduard Kantor.
 • 1.7. Osamostatnění Hrádku od Jablunkova po uskutečněném referendu.
 • 13.7. Předsedou MNV zvolen ing. Jan Kawulok.
 • 24.11. Komunální volby. Starostou obce byl opět zvolen ing. Jan Kawulok.

1991

 • 1.3. Sčítání lidu. V Hrádku k uvedenému dni žilo 1682 obyvatel v 392 domech. Z toho 791 občanů české a 818 polské národnosti. Hrádek je tak jedinou obcí v republice, kde žije více obyvatel jiné než české národnosti.

1992

 • 23.9. Zahájena rekonstrukce hlavní silnice I 11. Cestě musely ustoupit 4 stoleté lípy U kříže.

1993

 • 1.1. Rozdělení Československa. Vznik České republiky.

1994

 • 15.9. Kolaudace dokončené silnice I 11. Obec se vlivem této stavby velmi změnila.
 • Nová silnice své první oběti. Nejtragičtější dopravní nehoda při níž zahynuli čtyři lidé se stala 27.12. Automobil s osmi pasažéry sjel ze silnice a narazil do betonové propusti.
 • 6.9. Tragicky zahynul kronikář a dlouholetý ředitel polské školy Pavel Czudek opět jako oběť dopravní nehody.
 • 18.11. Komunální volby. Starostou obce se opět stal ing. Jan Kawulok.

1995

 • Oslavy 100- letého výročí polské školy. Hrádek navštívil ministr školství Ivan Pilip a ministr ŽP František Benda.
 • Založení Sdružení obcí Jablunkovska.
 • Zahájena 1. etapa plynofikace obce.
 • 31.5. Odhalení pomníku obětem fašismu.
 • 22.4. Byla založena nová sportovní tradice: Běh Hrádkem o pohár starosty obce.

1996

 • 16.10. Slavnostní vpuštění plynu znamenalo dokončení první etapy plynofikace.

1997

 • Založen obecní časopis Hrádecké noviny.
 • Květen – postavena lávka pro pěší přes potok Kompařov.
 • 6.7. Jedna z největších přírodních katastrof – ničivá povodeň se přehnala Moravou. Vlivem této povodně došlo k rozsáhlému sesuvu ve Vujtově. Hrádek nebyl povodní poškozen.
 • Proběhly výkopové práce pro telefonizaci obce.
 • Na chatě Enrgetiky na Gruni vznikla nová sportovně–zábavní akce – Zimní hry, pořádána manžely Rychtárkovými.

1998

 • 28.4. Revoluce v Hrádku. Obrovská nespokojenost veřejnosti s plánovanou výstavbou rychlostní komunikace a se způsobem projednání této skutečnosti s občany. Vznikla petiční výbor mohutně podporovaný občany. Starosta ing. Kawulok nedokázal tlaku čelit a odstoupil z funkce. Zhoubný proces byl zastaven.
 • 13.5. Zvolen nový starosta Pavel Tomčala.
 • Ředitelkou polské školy po odchodu Bohuslava Czerneka do důchodu se stala Renata Czaderová z Třince.
 • 13.11. Komunální volby. Vítěz voleb Pavel Tomčala zvolen starostou.

1999

 • 19.2. Z petičního výboru vzniklo občanské sdružení „Hrádek – náš domov“.
 • 5.5. Vznikl další petiční výbor „Hrádek“, bojující proti východní variantě obchvatu. 8.7 se tento petiční výbor změnil na občanské sdružení „RK Hrádek“. Obě občanská sdružení vypracovala nový návrh západní varianty obchvatu.
 • 6.12. Založen v Hrádku každoročně pořádaný Mikulášský šachový turnaj.
 • 22.12. Významná kulturní událost - slavnostní otevření základního kamene v budově české školy.
 • 31.12. Založena nová tradice oslav konce roku před budovou OÚ.

2000

 • 15.4. Vysazen v centru obce památný strom - lípa třetího tisíciletí.
 • Duben. Hrádek poprvé vlastní internetové stránky.

2001

 • Proběhlo v obci sčítání lidu a domů. Z výsledků vyplývá, že v obci trvale žije 1758 obyvatel (950 čechů a 752 poláků) ve 411 domech.
 • 30.6. Založena nová kulturní tradice – Dny Jablunkovska (fotbalový turnaj, vystoupení folklorních souborů) na této akci byly slavnostně vysvěceny obecní symboly.
 • Schválen Strategický plán Hrádku.

2002

 • 25.5. Slavnostní odhalení kamenného obelisku Wincenta Witose (polského premiéra z 20-tých let) v lomu pod Vilou. Přítomen byl i J. Kalinowski, vicepremiér polské republiky.
 • 21.6. Marcel Szmek z Bystřice zachránil v Belku tonoucího a tři děti, kteří se mu snažili pomoct. Později dostal za tento čin zlatý kříž od parlamentu ČR.
 • V české škole bylo zpuštěno tepelné čerpadlo – ekologický způsob vytápění.
 • 1.11. Komunální volby. Pavel Tomčala opět zvolen starostou obce.

2003

 • 13.6. referendum o vstupu do Evropské unie. Pro vstup hlasovalo v Hrádku 81 % občanů.
 • 28.6. na Dnech Jablunkovska vystoupila beatlesovská skupina "The Backwards" a teké Petr Nagy. Bylo rozhodnuto o přejmenování této akce na "Hry rytíře Belka".
 • Do konce roku bude rozhodnuto o výběru varianty rychlostní komunikace I 11 přes území obce.

 

Stromy pro děti

4. dubna 2016, 07:10 | V sobotu odpoledne, nejmladší občané Hrádku se svými rodiči, vysázeli stromy. Vznikne tak jedinečná alej ořešáků, která bude symbolizovat pouto našich nejmladších občanů ke své obci. Akci slavnostně zahájil svým proslovem pan starosta, pak byli všichni rodiče seznámení s vybraným stromem a jeho výsadbou. Každý rodič pak obdržel jednu sazenici a všichni se vrhli do práce. Na akci zazněla i slavnostní hudba v podání malého dechového orchestru.

 • Stromy pro děti
  Stromy pro děti
 • Stromy pro děti
  Stromy pro děti
 • Stromy pro děti
  Stromy pro děti
 • Stromy pro děti
  Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Stromy pro děti
Více fotografií

 

 

 

Ohlédnutí za rokem 2010

16. prosince 2010, 07:40 | Konec roku je vždy vhodným obdobím k bilancování a definování nových cílů pro rok následující. Je mi ctí, že mohu zhodnotit končící rok 2010 na webových stránkách . Strukturovanou formou předkládám občanům výsledek tohoto bilancování z úhlu pohledu obecní samosprávy.

 

 

 

Upozornění pro majitele a uživtele pozemků v obci

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2006

Svěšeno:

29.12.2006

15. prosince 2006, 09:30

 

 

 

Račí mor

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.09.2006

Svěšeno:

29.10.2006

27. září 2006, 12:44 | základní opatření proti šíření nákazy

 

 

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.09.2006

Svěšeno:

18.09.2006

6. září 2006, 15:32

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava krátce informují o náhlém zhoršení kvalitě podzemní vody

6. září 2006, 15:12