Původní hrádecké rody - díl I. Rabin (č.p. 3)

28. března 2008, 14:49
Již dvanáct let se zabývám genealogii jablunkovska, samozřejmě s největším akcentem na naši obec Hrádek. Za ta léta jsem nashromáždil mnoho informací o tom jak vypadal Hrádek před více než 200 lety. Myslím, že v dnešní době existuje zvýšený zájem veřejnosti své předky a výsledky mého bádání by mohly zajímat více lidí. Proto jsem se rozhodl některé zajímavosti publikovat na našem webu pravidelně, pokud o tuto problematiku bude zájem.

 


Ve svých pátráních po kořenech hradeckých osadníků jsem se dostal do roku 1768, kde jsem mimo jiné narazil na rodinu Jakuba Rabina. Jakub Rabin pocházel z domu č. p. 3. V roce 1789 se oženil s Marii Czudkovou (viz. ilustrační obrázek). Otec Jakuba Rabina se jmenoval Jiří. Rodina Rabinových měla 7 dětí:

 

1. Pavel Rabin

2. Eva Rabinová + Adam Czudek měli 9 dětí

3. Anna Rabinová + Jan Turoň měli 7 dětí

4. Jiří Rabin + Eva Dyjasová měli 1 dítě

5. Jan Rabin + Eva Pilchová měli 6 dětí

6. Jakub Rabin

7. Adam Rabin + Zuzanna Cieslarová měli 2 děti

                                   + Eva Byrtusová měli 3 děti

 

Po tomto jméně (Rabin) dnes není v Hrádku ani ponětí. Pamětníci si toto jméno budou nejspíš spojovat s domem č.p. 65, kde se kdysi říkalo Do Rabinki.

 

A přece se tento rod se nesmazatelně zapsal do populačního vývoje Hrádku. V současnosti zde žije velmi mnoho potomků tohoto zapomenutého rodu. A to konkrétně v minimálně 105 -ti domech. Viz přehled č.p.:

6,  7, 11, 22, 37, 43, 47, 54, 62, 65, 83, 86, 88, 91, 95, 115, 122, 123, 125, 140, 143, 146, 148, 153, 158, 162, 164, 166, 175, 180, 182, 186, 188, 193, 196, 199, 210, 217, 232, 236, 239, 242, 246, 247, 253, 264, 268, 271, 273, 279, 283, 289, 291, 300, 302, 308, 313, 314, 315, 316, 318, 322, 333, 338, 347, 353, 354, 360, 361, 366, 367, 369, 372, 377, 378, 383, 387, 388, 392, 394, 397, 398, 399, 402, 403, 408, 409, 413, 418, 424, 426, 428, 429, 434, 439, 451, 452, 461, 472, 480, 484, 486, 489, 498, 499.

 

V obci tou dobou žilo ještě více rodin jménem Rabin: Adam, Marie, Zuzanna, Jiří a Eva. U všech pěti jmenovaných je uveden otec Jiří Rabin (narozen někdy před rokem 1750). Zatím nemohu potvrdit, zdá se jedná o sourozence. Pokud by tito Rabinové sourozenci byli, rodokmen Rabinů by se rozrostl do rekordních 130 domů, ve kterých dnes žijí jejich potomci v Hrádku. To je cca ¼ celé populace!