Stížnost na funkci železničního přejezdu v Hrádku

1. června 2009, 09:27
V přílože přikládáme reakci SŽDC Ostrava na stížnost pana starosty na funčnost železničního přejezdu v Hrádku

 

Přílohy: