Ověřování listin, ověřování podpisů

Vidimaci a legalizaci upravuje zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

 

K ověření shody opisů nebo kopií s listinou je třeba předložit:

- originál nebo ověřenou kopii listiny 
K ověření pravosti podpisu je třeba doložit:

- průkaz totožnosti 
- listinu na které být ověřen podpis / listina musí obsahovat text/
- občan jehož podpis být ověřen se musí dostavit osobně

 

Správní poplatky:

a) Ověřování shody listin 30,- za každou započatou stránku 
b) Ověřování pravosti podpisu 30,- Kč