Formuláře ke stažení

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

15. května 2017, 11:05

 

 

 

Prohlášení ručitelů

26. ledna 2016, 15:29 | k žádosti o zápůjčku z FRB

 

 

 

Žádost o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení

26. ledna 2016, 15:28

 

 

 

Žádost o neinvestiční podporu z rozpočtu obce Hrádek

6. ledna 2016, 13:43

 

 

 

Povolení sjezdu

 

 

 

Povolení kácení dřevin

 

 

 

Ohlášení pořádání akce

 

 

 

Vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hrádek

6. listopadu 2015, 17:24 | Vyúčtování je nutno odevzdat na OÚ nejpozději 31.10. příslušného kalendářního roku