Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Výpis z Katastru nemovitostí
Co získáte: Výpis z Katastru nemovitostí - List vlastnictví
Co potřebujete vědět:

Katastrální území, číslo listu vlastnictví, parcelní číslo nebo popisné číslo stavby
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč


Výpis z Obchodního rejstříku

Co získáte: Úplný výpis či výpis platných z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Výpis z Živnostenského rejstříku
Co získáte: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Výpis z Rejstříku trestů
Co získáte: Úplný výpis z Rejstříku trestů
Co potřebujete: Platný doklad totožnosti, v případě zplnomocněné osoby také úředně ověřenou plnou moc
Kolik zaplatíte: 100 Kč

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Co získáte: Úplný výpis z Rejstříku právnických osob
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč