Vyhlášky

OZV č. 2/2019 obce Hrádek o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.12.2019

Svěšeno:

19.12.2019

3. prosince 2019, 07:36

 

 

 

OZV č. 6/2019 obce Hrádek k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.12.2019

Svěšeno:

19.12.2019

2. prosince 2019, 15:32

 

 

 

OZV č. 5/2019 obce Hrádek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.12.2019

Svěšeno:

19.12.2019

2. prosince 2019, 15:31

 

 

 

OZV č. 4/2019 obce Hrádek o místním poplatku ze psů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.12.2019

Svěšeno:

19.12.2019

2. prosince 2019, 15:25

 

 

 

OZV č. 3/2019 obce Hrádek o místním poplatku z pobytu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.12.2019

Svěšeno:

19.12.2019

2. prosince 2019, 15:22

 

 

 

OZV č.1/2019 obce Hrádek o zrušení OZV č. 3/2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.12.2019

Svěšeno:

19.12.2019

2. prosince 2019, 15:19

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.08.2017

Svěšeno:

22.09.2017

21. srpna 2017, 08:33 | Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Hrádek

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o nočním klidu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.09.2016

Svěšeno:

02.10.2016

15. září 2016, 13:25

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 2/2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.07.2016

Svěšeno:

28.07.2016

11. července 2016, 12:39 | o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2000; 1/2001 a 2/2003

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.10.2012

Svěšeno:

09.11.2012

26. října 2012, 10:12

 

 

 

Strana výpisu

1