Informace OÚ

Poplatek ze psů 2020

18. března 2020, 15:59 | Splatnost MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ se vzhledem k vzniklé situaci prodlužuje do 30.6.2020.

 

 

 

Informace firmy Nehlsen Třinec

18. března 2020, 10:38 | Úprava fungování Sběrného dvora v Jablunkově a v Třinci

 

 

 

INFORMACE Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

17. března 2020, 09:48 | PACIENTI, KTEŘÍ NEMAJÍ MOŽNOST SI VYZVEDNOUT LÉKY A ŽIJÍ V OBCI HRÁDEK

 

 

 

Nákupy seniorům vozí SENIOR TAXI

16. března 2020, 13:09 | Senioři, kteří nemají možnost si nakoupit potraviny a léky, tak pro ně ode dneška vozí nákupy Senior taxi. Objednávky volejte na 775 237 037.

 

 

 

Uzavření mateřských škol v obci Hrádek

16. března 2020, 11:05 | Obec Hrádek, jako zřizovatel školských zařízení v obci, s účinností od 16. března 2020 až do odvolání zcela uzavírá Mateřskou školu Hrádek 144 i Mateřskou školu s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77.

 

 

 

Změna provozní činnosti OBECNÍHO ÚŘADU a POŠTY

16. března 2020, 08:23 | Vážení občané, na základě usnesení vlády ČR se mění činnost Obecního úřadu. Chceme Vás požádat, abyste pro vyřizování svých záležitostí a požadavků využívali především telefonický kontakt, email nebo písemná podání.

 

 

 

Informace pro majitelé psů v Obci Hrádek

30. ledna 2020, 14:16 | Dne 29.11.2019 byla schválena Vyhláška o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020. Poplatek za psa bude od roku 2020 navýšen na 300,- Kč.
Pokud majitel psa poskytne obci číslo čipu, bude mu poskytnuta úleva od poplatku ve výši 180,- Kč. Splatnost poplatku zůstává stejná a to do 31.3.2020.

 

 

 

Zásady - ochrana osobních údajů

19. prosince 2019, 08:19

 

 

 

Informace pro vlastníky lesa - Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

10. prosince 2019, 14:16 | Kůrovcová kalamita zasáhla téměř celou republiku a mnozí majitelé se tak
ocitli z důvodu rapidního poklesu cen dříví ve velice obtížné situaci.

Po složitých jednáních s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a
parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky
nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od
1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních
porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období.

Příjem žádostí probíhá od 29. listopadu 2019 do 28. února 2020. O příspěvek
mohou žádat vlastníci nestátních lesů, pokud jsou schopni doložit těžbu nebo
soustřeďování nebo prodej jehličnatého dříví z nahodilé těžby v IV.
čtvrtletí 2017 a v roce 2018 dle pravidel finanční pomoci. Žádost se
sestavuje elektronicky v modulu pro žadatele na webové stránce Ministerstva
zemědělství, poté je třeba ji vytisknout, nechat potvrdit odborným lesním
hospodářem a následně podat na příslušný krajský úřad osobně, písemně nebo
datovou zprávou do datové schránky.

 

 

 

Ceny vodného a stočného pro rok 2020

27. listopadu 2019, 07:44 | Cena vodného se od 1.1.2020 zvyšuje na částku 47,27 Kč (včetně 15%DPH)

 

 

 

Strana výpisu

1