Díky partnerské spolupráci získalo centrum obce nový kabát

15. prosince 2020, 20:09
Díky realizaci projektu Skoczów-Hradek.Revitalizace centra obce - Zvýšení turistické atraktivity území II, byla vyměněna popraskaná plocha před budovou Úřadu, kterou nový design v podobě zámkové dlažby příjemně osvěžil. Do přiléhajícího parčíku byly umístěny lavičky s odpadkovými koši, venkovní šachy a zabudovaná pumpa pro cyklisty. Celkové výdaje činily 30 841,57 EUR a byly spolufinancovány z programu Přeshraniční spolupráce. Partnerské město Skoczów zatraktivnilo svou turistickou nabídku opravou dvou průčelí historického náměstí ve staroměstském urbanistickém stylu zapsaném do registru pamětihodností. Ačkoli byly na obou stranách hranice plánovány doprovodné aktivity na zrevitalizovaných prostranstvích, obtížná situace doprovázející šíření COVID 19, jejich realizaci zhatila. S chutí však vyhlížíme lepší zítřky, které budou přát dalším společným aktivitám i setkáváním.

Tento projekt Skoczów – Hrádek. Revitalizace centra obce – Zvýšení turistické atraktivity území II, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001000 je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

 

  • Díky partnerské spolupráci získalo centrum obce nový kabát
    Díky partnerské spolupráci získalo centrum obce nový kabát