Za měsíc bude v budově OÚ zahájen provoz ordinace MUDr. Santariusové

30. července 2017, 10:28
Jak jsme již avizovali, provoz nové ordinace praktického lékaře bude zahájen 1.9.2017. Od srpna bude probíhat registrace pacientů.

Velmi dobrá zpráva pro mnoho z vás, kteří v dotazníkovém šetření v roce 2013 uvedli, že zdravotnické zařízení - ordinace paktického lékaře pro dospělé, je jedna z klíčových služeb, která v obci kdysi fungovala a nyní citelně chybí.

 

Obec pronajala prostory ordinace MUDr. Ingrid Santariusové. Krajský úřad jmenovanou paní doktorku schválil ve výběrovém řízení. Smluvní proces se zdravotními pojišťovnami se chýlí ke zdárnému konci. V ordinaci i sesterně, které se nacházejí vedle knihovny v prvním patře OÚ, probíhá rekonstrukce, obec se rozhodla obě místnosti zútulnit a dovybavit nábytkem. Všechno je organizováno tak, aby bylo možné od 1.9. 2017 přijímat první pacienty.

  

Hrádek je teoreticky schopen počtem svých obyvatel jednoho praktického lékaře "uživit". Záleží však na tom, kolik hrádeckých občanů této nabídky využije. Každý z nás máme svého doktora, na kterého jsme zvyklí, se kterým máme osobní vztah a který o našem zdraví úplně všechno. Takového lékaře pochopitelně nikdo z nás nechce měnit. V dnešní době je praktických lékařů nedostatek. Proto žádný z nich nemá o pacienty nouzi. I ten hrádecký svou kapacitu pacientů dříve či později naplní. Jde o to, kdo budou jeho budoucí pacienti. Zda to budou většinou občané Hrádku, anebo jiných obcí.

 

Jako starosta obce, který měl za úkol lékaře pro své spoluobčany zajistit, velmi stojím o to, aby to byli povětšině místní. Protože, v momentě, se kapacita lékaře naplní, bude velmi prospěšné, když bude tato zdravotní služba přinášet užitek především dospělým obyvatelům Hrádku.

 

Mějte prosím na mysli níže uvedené argumenty: 

 

1.     Ordinace je v místě bydliště, komfortně dostupná i pro vozíčkáře nebo méně pohyblivé lidi.

  

2.     Lékařka bude ordinovat minimálně 4 dny v týdnu, v pondělky dokonce do 20:00.

  

Ordinační hodiny

Pondělí

12 – 20 hod

Úterý

6 – 12 hod

Středa

9 – 17 hod

Čtvrtek

6 – 14 hod

Pátek

neordinujeme

 

 3.     Lékařka disponuje druhou specializací na vnitřní lékařství, bude poskytovat dispenzární péči diabetikům, hypertonikům a pacientům s dalšími chronickými chorobami, jejichž dispenzární péče spadá do kompetence praktického lékaře.

 

 4.     Součásti zdravotnického zařízení bude infuzní stacionář.

 

Na základě vašich četných dotazů, ještě před samotnou registrací pacientů, je možné tento zájem od nahlásit na OÚ.

 

Oficiální telefonní číslo do ordinace je 558 551 319. E- mail: