Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.04.2007

Svěšeno:

18.04.2007

4. dubna 2007, 07:59
k podání nabídky na stavbu "Hrádek - vodovod Kemčice"

Výzva byla nastavena s termínem podání 19. 4. 2007 do 12:00 hod na Obecní úřad Hrádek

Přílohy: