Výzva ke kácení a oklešťování stromoví a jiných porostů

5. prosince 2007, 13:15
Na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vyzýváme majitele a uživatele pozemků v obci ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.

Okleštění (ořez) musí být podle platných ČSN a EN provedeno tak, aby:

- nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m u izol. vedení od ovocných stromů a 0,3 m u izol. vedení od lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku,

- v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, t.j. pod vedením a 7 m na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty max. výšky 3 m a minimální vzálenost větví od vodičů byla 2 m u holých vodičů a ovocných stromů izol. vedení; 0,5 m u izol. vedení lesních  a ostatních stromů a u závěsných kabelů u ovocných stromů; 0,3 m u závěsných kabelů lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku,

- v ochranném pásnu vedení 110 kV, t.j. pod vedením a 12 m na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty max. výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 3 m s uvažováním ročního přírůstku.

 

Při práci je nutno dodržet bezpečné vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím min. 2 m u vn a 3 m u 110 kV.

 

OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PROVEĎTE V TERMÍNU

od 1. prosince 2007 - do 31. prosince 2007

 

Uplyne-li tato lhůta marně, bude provedeno okleštění, případně odstranění dřevin, společností ČEZ Distrib. služby, s.r.o. a to na nebezpečí majitele nebo uživatele pozemku