Vyhlášení voleb do Školské rady

5. září 2019, 13:14
V září proběhne volba nového zástupce zákonných zástupců dětí a žáků

Návrhy na nového člena Školské rady při a Hrádek 144 pošlete do 11. 9. 2019.

Děkujeme.

Přílohy: