Tenisová klubovna po rekonstrukci

29. října 2015, 06:55

U tenisového hřiště v areálu TJ Sokol Hrádek se letos intenzívně stavělo. Během léta obec zrekonstruovala zázemí pro tenisty a sklad sportovního náčiní. Byla rovněž opravena tréninková stěna a vyměněny basketbalové koše na malém hřišti před budovou. Konečně 19. září, v rámci II. Spartakiády spolků proběhlo slavnostní otevření této budovy pro tenisty. Rekonstrukci budovy spolufinancoval Moravskoslezský kraj, který  obci poskytl dotaci ve výši 250 000,- z Programu obnovy venkova.

Původní budova byla již natolik v dezolátním stavu, že hrozilo její zborcení. Tenisté jsou nyní s novým zázemím spokojeni. Založili tenisový klub, který v současné době čítá již více než 30 členů. Tenisové kurty jsou v poslední době velmi intenzivně využívány. Tenisté jsou velmi aktivní, plni energie v rámci spolkových aktivit i spolupráce s obcí Hrádek. Letos se etablovali jako nový spolek, nezávislý na spolku TJ Sokol.

 • Tenisová klubovna po rekonstrukci
  Tenisová klubovna po rekonstrukci
 • Tenisová klubovna po rekonstrukci
  Tenisová klubovna po rekonstrukci
 • Tenisová klubovna po rekonstrukci
  Tenisová klubovna po rekonstrukci
 • Tenisová klubovna po rekonstrukci
  Tenisová klubovna po rekonstrukci
 • Tenisová klubovna po rekonstrukci
  Tenisová klubovna po rekonstrukci
 • Tenisová klubovna po rekonstrukci
  Tenisová klubovna po rekonstrukci
 • Tenisová klubovna po rekonstrukci
  Tenisová klubovna po rekonstrukci
 • Tenisová klubovna po rekonstrukci
  Tenisová klubovna po rekonstrukci
 • Tenisová klubovna po rekonstrukci
  Tenisová klubovna po rekonstrukci