Staví dům, kde mají senioři trávit důstojné stáří (HORIZONT 1.11.2005)

1. listopadu 2005, 08:21
Hrádek- Završit svůj život v bytě s výhledem na celé údolí Jablunkovského průsmyku v nádherném prostředí lesů a hor. O tom možná dnes sní řada z nás. Myšlenku důstojného a aktivního stáří před sedmi lety začalo realizovat pár nadšenců. K cihle přibyly dvě, z jednoho patra Domu s pečovatelskou službou jsou dnes čtyři plus podkrovní místnosti pod věží.

Zatím ještě nedostavěný dům, budovaný vlastníma rukama členů sboru Církve bratrské v Hrádku, se stal dominantou malé obce. Dominantou, na kterou z peněz na domácnost přispívá více než stovka členů sboru ročně asi milionem korun.

Za sedm let vložili místní nadšednci do budovy z celkové investice 11,8 milionu korun celých 9 milionů. Zbylou část tvoří dary dalších subjektů a nadací. Obec ani kraj se na stavbě, která po dokončení sloužit důchodcům regionu, nepodílí.
 
„Naším záměrem je vytvořit zde klidné místo pro starší lidi, o které se nemá kdo postarat. Zároveň jim umožnit žít aktivně a pomoci jim na závěr jejich života být plnohodnotnou součástí společnosti. Existuje taková teorie, že starší člověk nemusí svou životní dráhu ukončit jako ležák, pokud dostatek podnětů pro svůj život. Tady, uprostřed krásné přírody a včetně nezbytné péče, by se to mohlo povést," říká kazatel sboru Stanislav Stébel.

Podle něj jsou první náznaky vidět u těch, kteří se na stavbě podílí. „Například vedoucí mistr stavby 72 let a je na stavbě denně. Můj otec, je také v důchodovém věku, tady úplně pookřál, a není sám. Tím, že mají cíl a motivaci udělat něco užitečného pro druhé, dodává jim to vitalitu," dodává. Členové sboru vložili kromě peněz do stavby budovy od roku 1998 odhadem
asi 75 tisíc hodin svého volného času.

V domě pro seniory vznikne 15 bytů na čtyřech patrech, některé se dvěma, jiné s jedním pokojem. Kromě toho bude možné v přízemních prostorách usednout do malé kavárny, časem zde bude možné zřídit v suterénu ordinaci lékaře či rehabilitační místnost.

V letošním roce se sboru podařilo získat dotaci z Evropské unie ve výši 4,3 miliony korun na ekologická tepelná čerpadla, kterými bude objekt vytápěn. Nyní pracují na projektu celého vytápění a odkoupili vodovodní řad pro zásobování pitnou vodou. Na vybavení bytů a dokončení zejména vnitřních prací sboru chybí asi 4 miliony korun.

Myšlenka vzniku Domu s pečovatelskou službou kořeny v historii místního společenství křesťanů. Bylo založeno Karolem Kaletou ve třicátých letech minulého století jako spolek rozhodných křesťanů, který se v padesátých letech připojil ke sborům Církve bratrské. v době počátku svého vzniku se místní křesťané starali o potřebné. Jedním z nich byl například v meziválečném období z Polska uprchlý premiér v meziválečném období Wincenty Witos.

PETRA JURÁSKOVÁ