Sběrová soutěž

11. května 2015, 13:17
Opět budeme soutěžit ve sběru!

 

SBĚR  PAPÍRU,  KARTONU,  PET-LAHVÍ 

A  VÍČEK Z PET-LAHVÍ

 

Letos opět soutěžíme ve sběru papíru, pet-lahví!

Svázaný papír  - svázaný karton – knihy bez pevné vazby – zmáčknuté pet-lahve – víčka z pet-lahví

přinášejte – přivážejte do školy do 15. června 2015.

V předchozích dvou letech jsme vždy obsadili

1. resp. 2. místo mezi „velkými“ školami!

 

Letos chceme opět zvítězit.

Děkujeme za Vaši podporu.

 

 

 

Použití výtěžku za sběr:

- Cestovné pro děti a žáky (divadlo, kulturní vystoupení, soutěže, besedy)

- Odměny dětem a žákům

- Knihy, časopisy do školní knihovny

- Výtvarný materiál

- Pomůcky a materiál do vyučování

- Zahradnické vybavení (nářadí, substrát, semena, sazenice)