Přímá cesta informace do každé hrádecké domácnosti (nový způsob informování obyvatel)

28. března 2007, 21:32
V současnosti existuje více způsobů jak informovat občany o dění v obci, úřední deska, obecní zpravodaj, internetové stránky, v některých obcích rozhlas. Každý způsob své výhody a nevýhody. Někdy je důležitá rychlost a spolehlivost doručení informace adresátovi. Ne všechna media lze pro tento druh informace použít.

Firma Web Media nám vytvořila www stránky, jejichž součásti je odesílání novinek mailem a SMSkami. Při tom se zrodil nápad, vycházející z události, která se stala v obci v loňském roce. Tehda se v Košařiskách při déletrvajících deštích utrhl břeh potoka a znečistil tak zdroj pitné vody v naší obci. První občané na trase vodovodu zjistili zakalenou vodu již v ranních hodinách, jiní postupně během dne. Nebyl k dispozici žádný rychlý a efektivní způsob jak informovat o této události všechny domácnosti. Např. sdělit, kdy a kde bude přistavena cisterna s pitnou vodou, kdy bude problém odstraněn, atd. Pamatuji si na souseda, který se vrátil z dovolené a až večer zjistil, že má zakalenou vodu. Šel se mě zeptat co se stalo. Byl docela rozezlen, že nebyl informován dřív.

Kdyby tehdy měla obec seznam mobilních čísel občanů (dnes již mobil skoro každý člověk), mohla by zaslat hromadnou varovnou nebo vysvětlující SMSku.

Dnes máme řešení.Výše zmiňovaná softwarová firma nám ušila systém na míru, takže v rámci administrace webových stránek lze posílat hromadné SMSky buď všem domácnostem anebo jenom vybrané skupině nebo pouze obyvatelům některé části obce, které se problém týká. Lze posílat i jiné důležité a aktuální informace o dění v obci. Aby však mohl systém účinně fungovat, potřebujeme mít k dispozici alespoň jedno telefonní číslo od každé domácnosti Hrádku, na které lze poslat SMSku. Samozřejmě, že nikoho k tomu, aby poskytl své číslo nechceme nutit. Je však v zájmu každého občana být včas varován. Proto bychom byli rádi, kdybyste svá čísla poskytli obci a poslali je spolu se jménem a číslem popisným na tel. číslo : 724 309 930 nebo e-mailovou adresu . Nemusíte se obávat, že pak budete obtěžováni SMSkami z obce. Zprávy budou posílány pouze občas a jenom tehdy, pokud se bude jednat o informaci závažnou či jinak významnou.

Robert Borski