Příběh černé skládky na břehu Olzy

13. dubna 2008, 23:38
Před několika týdny navštívil soused Jan Haltof a rozhořčeně sděloval, že přímo do řečiště Olzy v Lyngu někdo vysypal odpadky. Pak navštívil ještě jednou a měl doplňující informace. Čerstvá skládka obsahovala nebezpečný odpad (léky), sklo, atd. Navíc tam našel písemnosti, které jednoznačně identifikovaly možného původce skládky.

 

Neprodleně jsem záležitost oznámil policii. Policisté ještě tehož večera přijeli na místo a udělali fotodokumentaci. Přestože se nejedná o trestný čin, ale přestupek, který se trestá pokutou do výše 50 000,- Kč, policie je ze zákona povinna záležitostí se zabývat.

 

Vlastním pátráním jsem záhy zjistil, kdo je pachatelem. Sám se mi přiznal. Na druhý den šel skládku povinně uklízet. Nevyčistil břeh řeky zcela, ale zhruba do poloviny. Svou práci nedodělal, v současnosti v Hrádku nepobývá. Jan Haltof později sám obětavě likvidaci skládky dokončil, za což bych mu chtěl i touto formou poděkovat.

 

Pro informaci: Obec na jejimž území skládka vznikla povinnost záležitost řešit. Pokud majitel pozemku nereaguje na výzvu o odklizení skládky, může skládku odstranit na náklady obce a tuto částku vymáhat po majiteli pozemku. Ten je zodpovědný za jakoukoliv skládku, která na jeho pozemku vznikla. Pokud ovšem majitel pozemku neví, kdo odpadky na jeho pozemek vysypal, může požádat o pomoc policii.

 

Chtěl bych občany požádat o spolupráci při řešení této problematiky. Pokud občan objeví čersvou skládku odpadků na území obce, toto oznámí na tel. č. 724 309 930. Obecní úřad bude kontaktovat majitele pozemku, na kterém skládka vznikla a společně s ním bude řešit její odstranění.

 

Robert Borski

  • Příběh černé skládky na břehu Olzy
    Příběh černé skládky na břehu Olzy