Počet obyvatel Hrádku

12. května 2008, 00:14
Obyvatelstvo Hrádku neustále roste. Letos k 1.1.2008 jsme překonali hranici 1800 osob. K tomuto historickému mezníku je určen tento článek.

 

Hrádek měl k 1.1.2008 1806 obyvatel (statistika ministerstva vnitra). Oproti 1.1.2007 porostl o necelá 3 procenta. V celostátním srovnání je naše obec na 713. místě z celkového počtu 6249 obcí. V roce 2007 to bylo 722. místo. Když budeme srovnávat vývoj počtu obyvatel z historického hlediska, mohu zjednodušeně říci, že v posledních 100 letech se počet obyvatel  obce zdvojnásobil.

Srovnání Hrádku (viz příloha) s okolními obcemi Jablunkovska a Třinecka, přináší také zajímavé výsledky. Města Jablunkov a Třinec se v posledních 10 letech začínají vylidňovat a naopak jejich okolí roste. Z toho vyvozuji, že v některých obcích (s dobrou dostupností a infrastrukturou)na periferii těchto měst se hojně staví rodinné domky.

Hrádek patří mezi tyto obce. Podobnou strmou křivku růstu mají  kromě Hrádku také Bystřice, Vendryně, Písek a Hnojník. Naopak, v 60–tých letech minulého století se zastavil nárůst obyvatel Mostů u Jablunkova, Bukovce, Milíkova  a Návsí. Celé sledované období (138 let) stagnuje počet obyvatel Komorní Lhotky, Vělopolí, Nýdku, Bocanovic, Smilovic a Řeky. Obyvatel mírně ubývá na Hrčavě, Košařiskách, v Horní a Dolmí Lomné. Nejrozkolísanější křivku Písečná.

 

Přílohy: