Pobeskydí od hustiství do Bílé Hory / Hrádek (Rudolf Žáček)

1. ledna 1986, 01:21
Hrádek Vesnická obec, o jejímž vzniku se nedochovaly pramenné materiály. Poprvé se Hrádek připomíná v urbáři z roku 1577, kdy se v něm uvádí celkem 14 usedlostí, urbář z roku 1621 uvádí 16 usedlostí. Berní sumář z roku 1619 však eviduje plných 30 usedlostí, z toho 16 zahradnických, 3 domkářské s polnostmi, 11 domkářských. Absence selských usedlostí u Hrádku naznačuje pozdější dobu vzniku obce.

 Hrádek samotný, jak ostatně naznačuje název, byl asi zprvu jen pohraničním opevněním, teprve v 16. století patrně vzniklo v prostoru kolem bývalého opevnění vesnické sídliště. V každém případě se zdá, že neexistoval jako vesnická jednotka ještě v roce 1523.