OZNÁMENÍ - Lesy České republiky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.03.2007

Svěšeno:

29.05.2007

29. března 2007, 10:02
Do konce června 2007 se vyplácí úhrada za přenechání práva využití pozemků k výkonu práva myslivosti, které jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků.

Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

Lesní správa Jablunkov, 739 91 Jablunkov 900

tel. 558 357 844

 

bude do konce června 2007 vyplácet úhradu za přenechání práva využití pozemků  k výkonu práva myslivosti, které jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků.

 

Jedná se o vlastníky, kteří mají s Lesy České republiky, s.p. Lesní správou Jablunkov podepsanou dohodu o výši úhrady  za přenechání práva využití pozemků k výkonu myslivosti a tato úhrada jim byla vyplacena již v minulých létech.

 

Zmíněnou úhradu si můžete vyzvednout osobně v kanceláři pozemkové evidence nebo na podatelně Lesní správy Jablunkov.

 

Za Lesy České republiky, s.p.

Ing. František Lipowski

Lesní správce