Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu

25. března 2020, 08:37
Společnost SmVaK Ostrava a.s. rozhodla z preventivních důvodů omezit fyzický kontakt pracovníků společnosti VodoTech, která provádí fyzické odečty vodoměrů.

 Odpočty vodoměrů dělejte nyní sami. Stav vodoměru volejte na 730 899 631 nebo 730 899 635, nejpozději do 30.3.2020.