Vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hrádek

6. listopadu 2015, 17:24
Vyúčtování je nutno odevzdat na OÚ nejpozději 31.10. příslušného kalendářního roku

Přílohy: