Nařízení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj č. 3/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.03.2008

Svěšeno:

04.04.2008

6. března 2008, 11:46
o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel

Přílohy: