Moravskoslezský kraj podpoří hrádecké akce

22. března 2018, 13:29
"Aktivně a hlavně společně v roce 2018" je název projektu, který získal příslib spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 151 300 v rámci dotačního titulu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2018.

Podpořeno bude 6 plánovaných akcí v roce 2018, jejíchž cílem je podporovat aktivní komunitní život obyvatel.

Mezi podpořené akce patří:

Alej života, kdy rodinní příslušníci nově narozených dětí zasadí svému přírůstku strom symbolizující jeho růst a vztah k rodnému domovu. 

Běh Hrádkem - běžecké závody pro všechny věkové kategorie, které se díky své mnohaleté tradici těší i mezinárodní účasti.

Den dětí - komunitní akce ku příležitosti Svátku dětí, tentokrát na téma "Večerníčky". Pro děti budou připraveny soutěžní disciplíny, za jejichž splnění budou dostávat odměny. Naplánován je i zajímavý animační program a atrakce.

Spartakiáda spolků - Zábavné sportovní odpoledne, ve kterém proti sobě soutěží družstva hrádeckých spolků a spolků složených z obyvatel partnerských obcí z polského Skoczowa a slovenské obce Čierne.

Obecní Mikuláš - tradiční obecní akce s moderovaným programem pro děti. 

Učení nás spojuje - organizace 8 odpoledních přednášek pro rodiče dětí 1. stupně zaměřených na problematiku výchovy a podpory učení a 2 odpoledních přednášek pro rodiče a ostatní příbuzenstvo předškolních dětí na téma Emoce a prožívání dětí. Cílem těchto vzdělávacích aktivit je především posílení rodičovských kompetencí formou podpory a rozvoje jak rodičů, tak jejich dětí. Pod odborným vedením je posilována autorita rodiče.

 

Podrobné informace o jednotlivých akcích Vám budeme postupně přinášet prostřednictvím plakátů na informačních tabulích, webových stránkách a fb Obce. Těšíme se na Vaši účast.

 

logo-msk-kraj1.png