Ku czci Wincentego Witosa (Elżbieta Stróżczyk - Zwrót)

1. listopadu 2003, 00:18

Komitet Organizacyjny obchodów 70-lecia emigracji Wincentego Witosa do międzywojennej Czechosłowacji przyczynił się do postawienia w Gródku obelisku z pamiątkową tablicą dokumentującą ten fakt, odsłonięcie której miało miejsce 4 października. Z tej okazji w Urzędzie Miejskim w Jabłonkowie odbyła się pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszka Ziejki konferencja naukowa, której przewodził prof. dr hab. Daniel Kadłubiec. Konferencję swoją obecnością zaszczycił przewodniczący Senatu RC Petr Pithart i wicemarszałek Sejmu RP Janusz Wojciechowski, Podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej pobyt Witosa w Gródku, której autorem jest Wiesław Bielak z krakowskiej ASP, głos zabrał Petr Pithart i Janusz Wojciechowski oraz prezes PSL Jarosław Kalinowski. W programie artystycznym zaprezentowały się zespoły z Polski Swojacy z Wierzchosławic i kapela Jana Karpiela-Bułecki z Zakopanego oraz z Zaolzia połączone chóry Gorol, Melodia i Przełęcz. Fragmenty expose rządowego Wincentego Witosa z 1920 roku odczytali podczas otwarcia w tutejszej polskiej szkole wystawy mu poświęconej Karol Suszka i Marek Mokrowiecki. Gościem honorowym uroczystości była wnuczka Witosa Joanna Steindel. (E.S.)