Hrádečtí chtějí pojmenovat hlavní ulice (HUTNÍK)

20. listopadu 2003, 23:23

Usnadnit prácí hasičům, zdravotnické záchranné službě a dalším podobným institucím chtějí co nejdříve v Hrádku. Aby bylo ve vesnici možno lépe se orientovat, být pojmenováno nejdůležitějších 16 cest. Místní lidé mohou zasílat své vlastní návrhy, jak by se dané lokality - ulice – měly jmenovat. „Zatím máme ke každému místu dva tři návrhy," uvedl místostarosta obce Robert Borski. Z návrhů budou vybírat zastupitelé. Jejich nejbližší řádné zasedání se bude konat 17. prosince, podle informací místostarosty však tento bod přijde na řadu zřejmě po Novém roce. Seznam všech míst, která mají být pojmenována, najdete na internetové adrese obce (www. obechradek.cz v oddíle Aktuality), zde je také možnost, jak podávat své návrhy, (mi)