Den Země 2019: Pojďme společně uklidit Hrádek

21. března 2019, 09:34
V rámci akce Ukliďme Česko a Den Země Vás srdečně zveme na tradiční úklid obce, a to v sobotu 6. 4. 2019. Sraz bude v 9:00 před Obecním úřadem.

Zkontrolujeme, jak je Hrádek čistý, posbíráme odpadky akci zakončíme na hřišti pod Wiatou, kde bude připraveno občerstvení.

S sebou si vezměte dobrou náladu, pracovní rukavice pevnou obuv. 

 

Těšíme se na Vaši účast. :)

 

Tato aktivita je součástí projektu „Hrádek-Skoczów. Spolupráce napříč hranicemi",

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001611, který je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu

Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński, v rámci operačního programu Interreg V-A 2014-2020 Česká republika – Polsko

a spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

publicita-2018-color-nahled2.jpg

  • Den Země 2019: Pojďme společně uklidit Hrádek
    Den Země 2019: Pojďme společně uklidit Hrádek