Ceny potravin v Hrádeckých obchodech 1998-2007

18. listopadu 2007, 23:18
Již deset let sleduji vývoj cen vybraných druhů potravin v hrádeckých obchodech. Výsledky jsou zajímavé ze dvou důvodů: Za prvé ukazují průměrné ceny v jednotlivých letech a zachycují jejich vývoj. Za druhé srovnávají ceny v jednotlivých obchodech a mohou být vodítkem pro efektivnější nákup.

 

Ceny potravin podle získaných dat pozvolna rostou, ale není to tak velký růst jak by se na první pohled zdálo. Na druhé straně tento výzkum několik nedostatků: Ceny se mění ve všech obchodech velmi často, takže je vhodné používat tyto tabulky jako návod k levnému nákupu. Taktéž kvalita zejména ovoce je v jednotlivých obchodech různá. To odpovídá ceně. Stolní olej je také problematické srovnávat, protože jeden sledovaný druh je pravděpodobně levnější proto, že je vyroben z geneticky upravených rostlin.

 

 Vprvních letech našeho srovnávání bylo hodnoceno celkem 6 obchodů. Tři z nich postupem času zanikly. Letos byly srovnávány pouze tři. Každý z nich však je svým způsobem specifický (jeden je večerka, druhý klasické potraviny a třetí řetězec samoobsluh). Z výsledků je patrný výraznější nárůst cen některých sledovaných druhů potravin v letošním roce. Viz příloha.

Přílohy: