Čápi našli v Hrádku útočiště

6. května 2017, 14:26
Už jsme nedoufali! Hrádecké čapí hnízdo bylo začátkem letošního roku vylepšeno tak, aby se našim majestátným opeřencům zalíbilo. Mnoho z nás hradečanů po celý duben očekávalo přílet a zahnízdění. Nic se však nedělo. A protože na jiných místech v okolí již dávno hnízdění čápů bílých probíhá, zklamaně jsme usoudili, že budeme čekat další rok.

Světe div se, předevčírem jeden z čápů hnízdo obhlížel a včera již byli pozorováni na hnízdě čápi dva. Dnes od rána se skoro vůbec z hnízda nehnou, opakovaně probíhá páření. Jsem velmi potěšen ze zpětné vazby našich občanů včetně dětí. jsem dnes dostal přes dvacet zpráv o čápech. Sdělujete mi, že máte radost, že čápi nové hnízdo obydleli. Sdílím ji s vámi. Je moc fajn, že se o tuto sympatickou událost v tak velké míře zajímáte. Dnes je to ústřední téma hrádeckých veřejných diskuzí. Což je bezesporu pizitivní jev. Vemte v úvahu, že hnízdo je vybudováno těsně vedle rušného želzničního a silničního koridoru. Zdá se, že to čápům vůbec nevadí a nabídnutou lidskou pomoc přijali.

Ještě však není vyhráno. To bude, samice skutečně usedne na vejcích.

 

Pár informací z internetu k symbolice čápů:

Čáp je hluboce zakořeněn v povědomí lidí a objevuje se jako symbol v některých pověrách, jejichž původ sahá do předkřesťanských časů. Ve starověkém Egyptě symbolizoval čáp zbožnost a spravedlnost, v Číně nesmrtelnost. V křesťanské symbolice reprezentuje nepřítele zla. Čápi se těší oblibě jako předobraz harmonického rodinného života, věrného partnerského svazku a oddanosti rodičům. Nosí štěstí, zdraví a ochraňují dům, poblíž kterého hnízdí. Symbolizují jaro, rodící se život, a přeneseně i bohatou úrodu, v arménských legendách také poctivost.

  • Čápi našli v Hrádku útočiště
    Čápi našli v Hrádku útočiště