Složení zastupitelstva

Organizační řád obecního úřadu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.03.2015

Svěšeno:

09.04.2015

25. března 2015, 09:55

 

 

 

Robert Borski

starosta, člen Rady obce, člen komise pro strategické plánování
zvolen za volební stranu SNK Hrádek - náš domov

Kontakt:
mobil: 724 309 930
telefon: 558 551 314
e-mail: starosta@obechradek.cz

 

 

 

Ing. Martin Byrtus

místostarosta, člen Rady obce, předseda komise pro strategické plánování, člen komise pro výběrová řízení
zvolen za volební stranu SNK Hrádek - náš domov

Důvěrník části obce: Gabryše

Kontakt:
mobil: 724 377 112
e-mail: martin.byrtus@trz.cz

 

 

 

Ing. Dana Cieslarová

členka Rady obce, předsedkyně finančního výboru
zvolena za volební stranu Coexistentia

Důvěrník části obce: Polyniska

Kontakt:
mobil: 721 747 954
e-mail: dcieslarova@seznam.cz

 

 

 

Pavel Pilch

člen Rady obce
zvolen za volební stranu Coexistentia

Důvěrník části obce: Kempčice

Kontakt:
Tel: 725 810 339
e-mail: pilchp@seznam.cz

 

 

 

Petr Dudys

člen Rady obce, člen finančního výboru
zvolen za volební stranu SNK Hrádek - náš domov

Důvěrník části obce: Grúň

Kontakt:
mobil: 724 893 522
e-mail: petr.dudys@bkfoto.cz

 

 

 

Mgr. Rudolf Mlčoch

předseda kontrolního výboru
zvolen za volební stranu SNK Hrádek - náš domov

Důvěrník části obce: Záplotí

Kontakt:
mobil: 723 564 330
e-mail: rmlcoch@seznam.cz

 

 

 

Roman Žabka

předseda výboru pro národnostní menšiny
zvolen za volební stranu SNK - Hrádek - Náš domov

Důvěrník části obce: Chodury-Samce

Kontakt:
mobil: 731 790 247
e-mail: zabka.janka@seznam.cz

 

 

 

Mgr. Jakub Kawulok

předseda komise pro výběrová řízení
zvolen za volební stranu ČSSD

Důvěrník části obce: Bařiny

Kontakt:
mobil: 725 699 700
e-mail: jakub@kawulok.eu

 

 

 

Rudolf Dorda

člen finančního výboru, člen komise pro výběrová řízení
zvolen za volební stranu SNK Hrádek - náš domov

Důvěrník části obce: Lyngi

Kontakt:
mobil: 739 632 037
e-mail: ipejsani@seznam.cz

 

 

 

Strana výpisu

1