Novinky

K otázkám populačního vývoje a existenčních zdrojů v Hrádku u Jablunkova (Karel Gaura - Těšínsko)

1. ledna 1997, 01:00 | V úvodu se zastavíme u nápadného zpomalení tempa populačního vývoje v polovině 19. století, když ještě v jeho první polovině za necelých 50 let v obci přibylo 329 osob. V letech 1843-1851 se však situace natolik pozměnila, že naopak zaznamenáváme úbytek 75 osob v důsledku hladových let, které s sebou přinášely hluboké snížení, ba dokonce zánik existenčních možností, i když po r. 1849 zemědělské usedlosti přešly do soukromého vlastnictví jejich hospodářů. Po zavlečení epidemie dobytčího moru v r. 1844 zasahujícího hovězí dobytek a způsobujícího hromadné decimování jeho stavů nebyla ušetřena obec ani hniloby brambor, hlavního zdroje obživy podhorského lidu. Další katastrofální situace nastala vlivem dlouhotrvajících dešťů v r. 1846 a v následujících letech, doprovázených záplavami, neúrodou, nedostatkem potravin, drahotou, hladem a epidemickými chorobami (červenka, hlavnička) postihujícími všechny sociální kategorie a věkové stupně bez rozdílu. Jen v tomto krátkém období ubylo v obcí 9 % obyvatel, leč ani v příštích letech nedošlo k příznivému vývoji, o čemž svědčí výsledky prvního úředního sčítání lidu v r. 1869: za necelé dvě desetiletí nový úbytek 70 osob.

 

 

 

Jména místních části a domů v Hrádku (Bedřich Téma - Těšínsko)

1. ledna 1995, 00:17 | Hrádek je podhorská vesnice, která má polohu zhruba stejnou jako ostatní obce jižně od něho na Košicko-bohumínské dráze. Již to vtisklo celkový ráz jménům místních částí a domů, a to tím spíše, že tu byl v podstatě stejný postup při osidlování. Názvů je hodně a jsou různě utvářeny.

 

 

 

Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej / Paweł Nikodem (Golec J., Bojda S.)

1. ledna 1993, 01:15 | NIKODEM Paweł (1878-1954)
pastor, publicysta, działacz społ., więzień obozów koncentracyjnych. Urodził się 10. marca w Gródku pod Jabłonkowem jako syn Pawła, zagrodnika i Anny z Byrtków.

 

 

 

Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej / Jan Śniegoń (Golec J., Bojda S.)

1. ledna 1993, 01:14 | ŚNIEGOŃ Jan (1819—1880)

nauczyciel, działacz społ. Urodził się 20.9. w Gródku koło Jabłonkowa. Po ukończeniu gimnazjum w Cieszynie objął stanowisko kierownika szkoły w Puńcowie.

 

 

 

Pobeskydí od hustiství do Bílé Hory / Hrádek (Rudolf Žáček)

1. ledna 1986, 01:21 | Hrádek Vesnická obec, o jejímž vzniku se nedochovaly pramenné materiály. Poprvé se Hrádek připomíná až v urbáři z roku 1577, kdy se v něm uvádí celkem 14 usedlostí, urbář z roku 1621 uvádí 16 usedlostí. Berní sumář z roku 1619 však eviduje plných 30 usedlostí, z toho 16 zahradnických, 3 domkářské s polnostmi, 11 domkářských. Absence selských usedlostí u Hrádku naznačuje pozdější dobu vzniku obce.

 

 

 

Herby i pieczęcie miejscowości Wojewódstwa Śląskiego / Gródek (kolektiv)

1. ledna 1975, 01:21 | GRÓDEK wieś w powiacie cieszyńskim na Zaolziu, zwana jest tak od grodziska, jako pozostałości po starym Jabłonkowie, zniszczonym przez Węgrów w 1447 r. Używała pierwotnie herbu mówiącego, który wyobrażał 3 grudy, albo 3 kamienie podłużne. Widzimy go na najstarszej pieczęci gminy z 1702 r,, która nosi napis: GRDEKH . ° ANNO 1702 ° (owal 20-23 mm) i wyciśnięta jest na dokumencie z 1835 r. w Muzeum miejskim w Cieszynie.

 

 

 

W każdym drzmie jakiś talent (Głos łudu 28. 3. 2017)

1. ledna 1970, 01:00

 

 

 

Oferta (Głos Łudu 8. 4. 2017)

1. ledna 1970, 01:00

 

 

 

Dzieje się w regionie (Głos Łudu 17. 6. 2017)

1. ledna 1970, 01:00

 

 

 

Strana výpisu

... ...