Herby i pieczęcie miejscowości Wojewódstwa Śląskiego / Gródek (kolektiv)

1. ledna 1975, 01:21
GRÓDEK wieś w powiacie cieszyńskim na Zaolziu, zwana jest tak od grodziska, jako pozostałości po starym Jabłonkowie, zniszczonym przez Węgrów w 1447 r. Używała pierwotnie herbu mówiącego, który wyobrażał 3 grudy, albo 3 kamienie podłużne. Widzimy go na najstarszej pieczęci gminy z 1702 r,, która nosi napis: GRDEKH . ° ANNO 1702 ° (owal 20-23 mm) i wyciśnięta jest na dokumencie z 1835 r. w Muzeum miejskim w Cieszynie.

Te 3 grudy tu dość niewyraźnie zaznaczone, tak nic dziwnego, że w urzędowym opisie pieczęci, w tym samym akcie pomieszczonym, nie wiedziano jak to wyobrażenie nazwać. To było również przyczyną, że gdy w 1865 r. zaszła potrzeba sprawienia nowej pieczęci gminnej i powtórzenia dawnego herbu, zupełnie mylnie go zrozumiano i zamiast 3 grud, umieszczono na stemplu wagę od wozu. Pieczęć ta ma napis dwujęzyczny, niemiecko-polski: GEMEINDE GRODEK / GMINA / GRÓDEK / 1865 (31 mm) i używaną była do końca czasów austriackich przez kancelarię gminną.

 

Za czasów czeskich sprawiono zaraz po 1920 r. pieczęć owalną, bezherbową, z rokiem 1865 w środku i z napisem: GMINA GRÓDEK ) * OBEC GRÓDEK * (owal 26-44 mm), później przy końcu tych rządów sprawiono drugą, z wagą herbową i rokiem 1865 w środku, a z napisem: OBEC HRADEK ) * GMINA GRÓDEK * (owal 24-39 mm), której jeszcze w 1938 r. używano. Herbem wobec tego jest waga wozowa, która oddana w kolorach może mieć drzewca złote, okucia i pierścienie czarne, tło niebieskie.