Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - podzimní výzva

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.08.2016

Svěšeno:

10.09.2016

11. srpna 2016, 12:49
Žádost o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení je možno podat do 11.9.2016 .
Prostředky fondu je možno použít k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu. Oproti minulosti byl rozšířen účel použití zápůjčky z FRB.

Přílohy: