Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MSK

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.08.2015

Svěšeno:

04.10.2015

5. srpna 2015, 12:41
Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 3 nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ve znění nařízení kraje č. 7/2002 (dále jen „nařízení kraje“)
VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Přílohy: