Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP obce Košařiska

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.01.2010

Svěšeno:

05.02.2010

21. ledna 2010, 13:16

 

Přílohy: