Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - Podzimní výzva

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.09.2015

Svěšeno:

07.10.2015

7. září 2015, 12:45
Obec Hrádek vyhlašuje výběrové řízení pro posouzení žádostí o půjčku z FRB na opravy, modernizaci a rekonstrukci obytných budov na území obce jejich vlastníkům. Žádosti je nutno podat nejpozději 07.10.2015 .

Přílohy: