Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.01.2015

Svěšeno:

19.02.2015

19. ledna 2015, 14:04
Obec Hrádek vyhlašuje výběrové řízení pro posouzení žádostí o půjčku z FRB na opravy, modernizaci a rekonstrukci obytných budov na území obce jejich vlastníkům. Žádosti je nutno podat nejpozději 19.2.2015 do 11 hod.

Přílohy: