Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obce Hrádek

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.05.2018

Svěšeno:

31.12.2018

24. května 2018, 12:33
Jméno: Ing. Kateřina Huczalová
Tel.: +420 727 887 092
e-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com

Účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vznikla  Obci Hrádek povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V této souvislosti dle článku 37 odst. 7 obecného nařízení  zveřejňujeme kontaktní údaje na pověřence.