Polska szkoła informuje

2. dubna 2020, 12:48
1. Zapis do 1 klasy można zrealizować w dniach 1. 4. 2020 - 30. 4. 2020, "na odległość", bez udziału dziecka. Dokładne informacje znajdują się na stronach internetowych szkoły www.psphradek.cz/informacje dla rodziców
2. Kwestionariusz dotyczący opieki nad dzieckiem, tzw. "Žádost o ošetřovné při péči o dítě" bez zmian, czyli: email psphradek@seznam.cz lub pod nr 739 302 378
Mgr. Kazimierz Cieślar, dyrektor