Opravy cest pro tento rok ukončeny

parkoviště u kostela

1. srpna 2015, 09:51
Dlouhodobý plán oprav místních komunikcí za sebou další kapitolu. Bylo opět kompletně zrekonstruováno několi ulic a cest: 1 v Lyngu, 1 v Bařinách (kolem Gavendy), 1 v Chalupňokách, 1 v Martynkách (pod lesem), 1 pod Vilou (u Byrtuse) a 1 v Polyniskách (u kostela). U kostela bylo vylepšeno také parkoviště.

Obec udržuje celkem 22 km místních komunikací. Ještě na mnoha z nich bude postupně pokládán nový povrch. V uplynulých pěti letech se podařilo opravit řadu ulic, takže dnes můžeme říct, že jsou nové porvrchy všech ulic v částech obce - Dědina, Lyngi, Polyniska a Gabryše.

Co nám zbývá opravit v následujících šesti letech?

V lokalitě Záplotí ještě několik krátkých uliček. V osadě Rovně bude v příštím roce budován nový vodovodní řád, s opravou povrchu počítáme v následujícím období. Ve východní části obce je nutné pokračovat s opravami cestou na Grúň a Do Rykaly, Pod Vilou jsou ve špatném stavu 3 boční ulice. V oblasti Kempčic je také krátká ulice určena k rekonstrukci. V místní části Bařiny čeká na opravu cesta k lomu a prostranství před hřištěm TJ Sokol, v osadě Chalupňoki se bude dodělávat ulice ve spodní části. Nejhůře je na tom horní úsek silnice k Martynkům, tato však není v majetku obce.

Za Olzou je třeba v budoucnu opravit ještě poměrně mnoho ulic a cest. Na druhé straně, jejich současný stav je, na výjimky, celkem uspokojivý. Jedna z prvních v této části bude opravována komunikace Do Chodury a některé úseky u Samců. Zralá k opravě je cesta v osadě Martynky směrem k regulační stanici plynu. Zde opět narážíme na soukromé vlastnictví pozemku pod touto komunikací. Stejně tak je na tom přístup k Belku.

Dalším tématem je vybudování zcela nových cest s provizorním povrchem v místech kde probíhá a bude probíhat intenzivní výstavba rodinných domů. Jedná se o oblasti Pod vilou, Kempčice a Chodury.

Z rozpočtu Obce jsou financovány pokládky nových povrchů pouze na ty komunikace, které se nacházejí na obecních pozemcích. V minulosti byli majitelé pozemků pod místními komunikacemi vyzváni, aby je darovali Obci. Mnoho z nich souhlasilo a pozemky darovalo. Tento proces systematicky probíhá i v současnosti, což je přínosné jak pro Obec, tak pro občany, žijící v  dané lokalitě. Obec v těchto případech hradí všechny výdaje, související s převodem pozemku, tj. částky za vyhotovení darovací smlouvy, geometrického zaměření a za vklad do katastru nemovitostí.

Chci jménem zvolené samosprávy na tomto místě velmi poděkovat všem, kteří své pozemky pod místními kounikacemi Obci darovali. 

 

Robert Borski

 • cesta do Chalupňoků
  cesta do Chalupňoků
  cesta do Chalupňoků
 • opravy v Lyngu
  opravy v Lyngu
  opravy v Lyngu
 • opravy v Chalupňokách
  opravy v Chalupňokách
  opravy v Chalupňokách
 • opravy pod lesem
  opravy pod lesem
  opravy pod lesem
 • cesta v Lyngu
  cesta v Lyngu
  cesta v Lyngu
 • točna nad RD p. Wojnarové
  točna nad RD p. Wojnarové
  točna nad RD p. Wojnarové
 • cesta k Lisztwanům
  cesta k Lisztwanům
  cesta k Lisztwanům
 • cesta ke kostelu
  cesta ke kostelu
  cesta ke kostelu
 • cesta v Lyngu
  cesta v Lyngu
  cesta v Lyngu
 • cesta u hřiště
  cesta u hřiště
  cesta u hřiště
 • Cesta kolem Byrtuse
  Cesta kolem Byrtuse
  Cesta kolem Byrtuse
 • cesta pod lesem
  cesta pod lesem
  cesta pod lesem