Zpravodaj

Periodikum vychází čtvrtletně v nákladu 800 ks.

Vydává: Obec Hrádek, 00535958

Povoleno: Ministerstvem kultury ČR pod č. E 12341

Tiskne: A8 REKLAMA kreativ s.r.o., Bystřice 1261, 739 95

 

Redakce

Mgr. Věra Garbová, Robert Borski

 

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon.

 

Veškeré připomínky a náměty můžete posílat elektronicky na mail: donést osobně na Obecní úřad nebo do Centra volného času. Příspěvky musí být podepsány. Fotografie k článkům si můžete sami pojmenovat, prosíme o uvedení autora fotografií. Inzerce ve zpravodaji se řídí ceníkem schváleným radou obce. Objednávky inzerce můžete psát na výše uvedený mail, případně volat na telefon č. 601 383 111.

 

Formát inzerátu  cena v Kč 
A5                                600,-
A6                                300,-
A7                                150,-

Hrádecké noviny č. 6 - 2000 (červenec 2000)

21. července 2000, 15:40

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 2000 (červen 2000)

21. června 2000, 15:42

 

 

 

Hrádecké noviny č. 4 - 2000 (duben 2000)

21. dubna 2000, 15:43

 

 

 

Hrádecké noviny č. 3 - 2000 (březen 2000)

21. března 2000, 15:45

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2000 (únor 2000)

21. února 2000, 15:46

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2000 (leden 2000)

21. ledna 2000, 15:48

 

 

 

Hrádecké noviny č. 7 - 1999 (prosinec 1999)

21. prosince 1999, 15:50

 

 

 

Hrádecké noviny č. 6 - 1999 (listopad 1999)

21. listopadu 1999, 15:52

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 1999 (září 1999)

21. září 1999, 15:53

 

 

 

Hrádecké noviny č. 4 - 1999 (červenec 1999)

21. července 1999, 15:55

 

 

 

Strana výpisu

7