Zpravodaj

Periodikum vychází čtvrtletně v nákladu 800 ks.

Vydává: Obec Hrádek, 00535958

Povoleno: Ministerstvem kultury ČR pod č. E 12341

Tiskne: A8 REKLAMA kreativ s.r.o., Bystřice 1261, 739 95

 

Redakce

Mgr. Věra Garbová, Robert Borski

 

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon.

 

Veškeré připomínky a náměty můžete posílat elektronicky na mail: donést osobně na Obecní úřad nebo do Centra volného času. Příspěvky musí být podepsány. Fotografie k článkům si můžete sami pojmenovat, prosíme o uvedení autora fotografií. Inzerce ve zpravodaji se řídí ceníkem schváleným radou obce. Objednávky inzerce můžete psát na výše uvedený mail, případně volat na telefon č. 601 383 111.

 

Formát inzerátu  cena v Kč 
A5                                600,-
A6                                300,-
A7                                150,-

Hrádecké noviny č. 7 - 2001 (prosinec 2001)

21. prosince 2001, 15:20

 

 

 

Hrádecké noviny č. 6 - 2001 (listopad 2001)

21. listopadu 2001, 15:21

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 2001 (září 2001)

21. září 2001, 15:22

 

 

 

Hrádecké noviny č. 4 - 2001 (červen 2001)

21. června 2001, 15:24

 

 

 

Hrádecké noviny č. 3 - 2001 (květen 2001)

21. května 2001, 15:26

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2001 (březen 2001)

21. března 2001, 15:28

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2001 (leden 2001)

21. ledna 2001, 15:30

 

 

 

Hrádecké noviny č. 9 - 2000 (prosinec 2000)

21. prosince 2000, 15:31

 

 

 

Hrádecké noviny č. 8 - 2000 (listopad 2000)

21. listopadu 2000, 15:34

 

 

 

Hrádecké noviny č. 7 - 2000 (září 2000)

21. září 2000, 15:36

 

 

 

Strana výpisu

6